HomoHoreca.nl

De kleinste site, wat bezoekersaantallen betreft, is HomoHoreca.nl. Zoals de naam al aangeeft richt deze site zich op de Nederlandse homohoreca. Met een actueel adressenbestand en evenementenagenda vormt deze site al sinds 2001 een vaste informatiebron voor homoseksuelen die op zoek zijn naar een homovriendelijke plek om uit te gaan.

HomoHoreca.nl is de ideale plaats voor homohorecaondernemers om hun bedrijf onder de aandacht te brengen van potentiële klanten.

Het plaatsen van een full size advertentiebanner in de hoofdrotator op HomoHoreca.nl kost 240 euro per half jaar. De hoofdrotator staat doorgeplaatst aan de boven- en onderzijde van alle pagina's binnen HomoHoreca.nl. Mocht u besluiten voor langere tijd te adverteren, hebben wij enkele aantrekkelijke kortingen. Wilt u liever een combinatie-campagne op meerdere sites van Gaysite Media, neemt u dan contact op voor de mogelijkheden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. HomoHoreca.nl participeert niet in affiliate programma's.

Bannerspecificaties:
Een banner kan aangeleverd worden als .gif, .jpg of .swf (flash). Het formaat van de banner moet 468 x 60 pixels bedragen en de banner mag niet zwaarder zijn dan 30 kb.

Om terug te keren naar de homepage klikt u hier.
Copyright © 2009 GaysiteMedia.nl. Alle rechten voorbehouden. K.v.K. Amsterdam nr. 34045325
Voor meer informatie neemt u contact op met André Stevens - 023-5317632 - info@gaysitemedia.nl .
HomoHoreca.nl Home